Realizace na přání

Reference

Navigace: Václav Kerl > Reference

Dobrý den, vážený pane Kerle, 
děkuji Vám za profesionálně, řádně a včas provedené objednané dílo, kterým jsou nástěnné mapy.
Oceňuji naprostou přesnost, serióznost, dodržení termínu i dohodnuté ceny a zejména pak kvalitu díla.
Velmi rád s Vámi budu spolupracovat i nadále.

S poděkováním
PaedDr. Luboš Rýdlo
ředitel školy ZŠ Nehvizdy

 

 

 

Poděkování.

Žáci i pedagogové ZŠ a MŠ Bohumín –Skřečoň děkují za realizaci nástěnných map České republiky a Evropy v prostorách školy. Oceňujeme nejen kvalitně provedenou práci, ale především zeměpisné ztvárnění, které vyučujícím díky interaktivním možnostem usnadňuje a zpestřuje vyučovací hodiny. O zájmu žáků svědčí skupinky, které pravidelně postávají a diskutují u obou map i v době přestávek. Tato výzdoba a zároveň pomůcka určitě přispěje ke zlepšení zeměpisných znalostí našich žáků.Kolektiv pedagogů vřele doporučuje tuto pomůcku i ostatním kolegům.

Za kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Bohumín – Skřečoň

Mgr. Kamila Wzientková

zástupce ředitele

 

 

Doporučení:

Na podzim roku 2018 jsme využili nabídku Václava Kerla pro malbu nástěnné mapy světa. Pan Kerl dodržel jak domluvený termín, tak předem navrženou a odsouhlasenou cenu.

Malbu přizpůsobil našim požadavkům, mapa je výrazná, místy působí plasticky. Celá je ošetřena tabulovým nátěrem, což by mělo prodloužit její trvanlivost. Jako tabuli ji zatím nevyužíváme.

Jeho služby vřele doporučuji.

Dne 12. listopadu 2018

                                                                                             Jana Sticzayová

                                                                                             zástupkyně ředitelky školy

                                                                                             ZŠ Černošice

 

 

Při zařizování nových rekonstruovaných půdních prostor jsme uvítali nabídku pana Václava Kerla a jeho malované mapy na zeď. Překvapila nás možnost využití mapy jako výukové popisovatelné tabule s magnetickým odkladem, který nabízí víceúčelové využití. Přestože jsme měli před rozhodnutím k dispozici náhled mapy, výsledek dvoudenní práce nás i naše žáky přímo nadchnul - nejenže je barevná mapa Evropy výraznou dominantou nových prostor, dostupnost mapy motivuje také k hravé a spontánní výuce v době provozu školní družiny. Její využití plánujeme také v hodinách vlastivědy, angličtiny či při realizaci školních projektů. Přidanou hodnotou nové mapy je jistě také způsob její výroby -  precizní ruční práce.

 
Děkujeme a přejeme hodně dalších nadšených žáků a učitelů!
 
Za ZŠ a MŠ Střítež, okr. F-M, p. o. 
Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka
 
 
 
 

Magnetická nástěnná mapa Evropy bude mít velký přínos především pro žáky 8. ročníku, kteří Evropu v 8. ročníku probírají. Mapa a její interakcnost jim umožní získat lepší povědomí o poloze a rozloze jednotlivých geografických objektů v Evropě. Mapa bude zároveň vhodnou výukovou pomůckou pro žáky nižších ročníků. Umožní jim, se zábavnou formou seznamovat s objekty polohy Evropy v podobě magnetků s názvy okolních oceánů, moří, zálivů, průlivů apod.

Základní škola, Brno, Mutěnická 23

 

© malby-special.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum